Getting FreeBSD to run on an Apple XServe2,1

This article explains how to run Ubuntu and FreeBSD on an 2008 Xserve.

Hard and Software ontwikkelaar, Trainer, Schrijver

Ik ben geïnteresseerd in programmeerbare dingen en de rest van de wereld.